Historie

Amicitia is opgericht op 22 mei 1913.

Om de processies van R.K. Kerk luister bij te zetten gaven een tiental leden van het kerkkoor gehoor aan de oproep van de toenmalige pastoor Inden om een muziekvereniging op te richten.

Aldus geschiedde. De groep koos als naam Amicitia, wat betekent vriendenkring en de muziekvereniging werd een harmonie. De oprichting was een gouden greep.

Amper was men in staat de eigen Loilse processie muzikaal op te fleuren, of er kwamen al uitnodigingen van buurtparochies. Tot ver in de omtrek trok de harmonie er op uit. Zelfs bruiloften en partijen werden toegevoegd aan de optredens, waar men te voet, met de fiets of zelfs per roeiboot naar toe ging.

Enkele jaren na de oprichting van de muziekvereniging is, rond 1923 (de exacte datum is niet bekend), de toneelvereniging opgericht. Waarschijnlijk was de bouw van het “Jeugdgebouw” in 1922 de aanleiding, want in dit gebouw bevond zich een prachtig toneelpodium.

De toneelvereniging werd eigenlijk opgericht om de kas van de muziekvereniging te spekken, maar dat was al snel een bijkomstigheid, want het succes dat de toneelvereniging met haar jaarlijkse uitvoeringen oogstte was ver boven verwachting.

Eind jaren zestig beleefde de muziekvereniging moeilijke tijden. Het ledental halveerde maar men rechtte de rug en startte door met een geheel nieuw bestuur en nieuw elan. Bruiloften en partijen doen ze niet meer.

Een serenade bij een jubileum vindt nog tientallen keren per jaar plaats. Bij speciale gelegenheden zoals 40 jarige huwelijken, wordt de serenade samen gebracht met de vendeliers van de schutterij.

De toneelvereniging heeft zeker te lijden gehad van de veranderende samenleving met o.a. de komst van de tv. Toch is zij altijd in staat gebleken jaarlijks volle zalen te trekken met haar uitvoeringen.Met maar liefs 9 uitvoeringen per jaar verzorgd door senioren, junioren en jeugd.

De vereniging telt anno 2012 76 leden, waarvan 53 muzikanten, 23 tonelisten.

Tonnie Diesvelt
De Harmonie
Bakkerij Seegers
Mom-Joosten Makelaars
Rene Bloem Schade-auto’s
Hieltjes
Manta-Vis A. V.d. Berg
Buiting & Roes
LOGO_RABOBANK_DE_LIEMERS
Autobedrijf H. ten Oever
Autobedrijf Hendriks
Rijschool Bertus Gieling
Fleur boutique Le Pali
Kampioenbakker Paul Berntsen
Barbecue Party Service
Theo Bolder
logo_gjc-projecten_150x100
Boeketterie Jolanda
Arends Grondwerken
logo_kinkelaar_150x100
Schildersbedrijf Duis
Autobedrijf Godschalk
Rabobank Didam
H. ter Heerdt