Over Amicitia

 

Muziek- en Toneelvereniging Amicitia, opgericht op 12 mei 1913

“De activiteiten die Amicitia ontplooit zijn zeer veelzijdig en velen voelen zich daartoe aangetrokken.”

Hetzij als actief lid of als donateur of medewerker.
Veelal zijn dit oud-leden of familieleden van de actieve leden.

Bestuur

Voorzitter
Denny Harmsen – T 0316 84 85 11
amicitia@amicitia-loil.nl

Secretaris
Auke Rasing

Penningmeester
Tonnie Diesvelt

Bestuursleden
Mark Ubbink
Bart de Kinkelaar

Vereniging

De primaire activiteiten vinden plaats in de afdeling Muziek en Toneel. deze worden ondersteund door de verschillende werkgroepen.

Het bestuur legt rekening en verantwoording af aan de leden tijdens de jaarlijkse ledenvergadering in mei.

Commissies

De kernactiviteiten worden ondersteund door commissies, waaronder:

Muziek, toneel, sponsoring, St. Nicolaas, instrumenten, Sfeermarkt, feest, uniformen, orkest en werving & opleiding.

Inkomsten uit evenementen

Om de aanschaf, vervanging en onderhoud van instrumenten (met een aanschafwaarde tussen de € 1.000 en € 5.000), het salaris van een dirigent, de huur van de repetitieruimte, en repertoire te betalen, verlenen wij onze medewerking aan diverse evenementen.

Zo betalen wij daarmee ook de Buma- en opvoeringsrechten en alle overige kosten die een vereniging zoal kent.

 

 

Evenementen

 • Toneeluitvoeringen
 • Verzorgen van optredens tijdens Pronkzitting, Carnaval & Schuttersfeest
 • Tweedaagse Sfeermarkt eind Juni
 • Verzorgen van optredens bij derden

Overige inkomsten

 • Contributie van de leden
 • Giften van de donateurs
 • Sponsoring door bedrijven
 • Overige financiële acties

Leden en donateurs

Muziekleden

 • Dinsdagavond repetitie in De Zomp
 • Repetitie onder leiding van een dirigent
 • Een instrument en uniform in bruikleen
 • Leden van de fanfare betalen jaarlijkse contributie

Toneelleden

 • Bij aanvang van het toneelseizoen worden er leesgroepen gevormd die na meerdere leesrondes een toneelstuk kiezen
 • Onder leiding van een regisseur worden de rollen verdeeld en de uitvoeringen voorbereid
 • De repetitieavonden zijn vanaf september iedere maandagavond van 20:00-22:00 uur.
 • Tonelisten betalen jaarlijks contributie

Alle leden

Deelname aan alle evenementen: concoursen, concerten, serenades, sfeermarkt, toneel, pronkzitting, carnaval, schuttersfeest, feestavonden, verenigingsdagen, jeugdkampen.

Donateur worden?

Wil je graag donateur worden van onze vereniging? Dat kan! Neem dan even vrijblijvend contact met ons op.

De Historie

De oprichting van Muziek- en Toneelvereniging Amicitia

Om de processies van R.K. Kerk luister bij te zetten gaven een tiental leden van het kerkkoor gehoor aan de oproep van de toenmalige pastoor Inden om een muziekvereniging op te richten.

Aldus geschiedde. De groep koos als naam Amicitia, wat betekent vriendenkring en de muziekvereniging werd een harmonie. De oprichting was een gouden greep.

 

Oprichting toneelvereniging

Enkele jaren na de oprichting van de muziekvereniging is, rond 1923 (de exacte datum is niet bekend), de toneelvereniging opgericht. Waarschijnlijk was de bouw van het “Jeugdgebouw” in 1922 de aanleiding, want in dit gebouw bevond zich een prachtig toneelpodium.

De toneelvereniging werd eigenlijk opgericht om de kas van de muziekvereniging te spekken, maar dat was al snel een bijkomstigheid, want het succes dat de toneelvereniging met haar jaarlijkse uitvoeringen oogstte was ver boven verwachting.

Feesten en partijen

Amper was men in staat de eigen Loilse processie muzikaal op te fleuren, of er kwamen al uitnodigingen van buurtparochies. Tot ver in de omtrek trok de harmonie er op uit. Zelfs bruiloften en partijen werden toegevoegd aan de optredens, waar men te voet, met de fiets of zelfs per roeiboot naar toe ging.

Moeilijke tijden – jaren 60

Eind jaren zestig beleefde de muziekvereniging moeilijke tijden. Het ledental halveerde maar men rechtte de rug en startte door met een geheel nieuw bestuur en nieuw elan. Bruiloften en partijen doen ze niet meer.

Een serenade bij een jubileum vindt nog tientallen keren per jaar plaats. Bij speciale gelegenheden zoals 40 jarige huwelijken, wordt de serenade samen gebracht met de vendeliers van de schutterij.

Volle zalen

De toneelvereniging heeft zeker te lijden gehad van de veranderende samenleving met o.a. de komst van de tv. Toch is zij altijd in staat gebleken jaarlijks volle zalen te trekken met haar uitvoeringen. Met maar liefs 3 uitvoeringen per jaar verzorgd door de toneelleden.

Contact

Secretaris

Auke rasing

Adres

Eusebuisbuitensingel 20-4
6828 HV Arnhem

06 - 54 24 86 23

amicitia@amicitia-loil.nl